ข่าวสาร

โครงการเมล็ดพันธ์ เอสวาย
ได้มอบทุนการศึกษาส่งเรียนจนจบให้เเก่ นาย ธัชนนท์ วาจาดี เพื่อเป็นทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เอสวายมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาศที่เท่าเทียมทางการศึกษา สำหรับคนที่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษา เพราะขาดเเคลนด้านทุนทรัพย์ มุ่งหวังสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม มีความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างอนาคตของตนเองเเละเป็นกำลังสำคัญเพื่อกลับมาพัฒนาสังคมเเละจังหวัดเพชรบูณ์ต่อไป

 สำหรับ นักเรียน,นักศึกษา ที่จบตั้งเเต่ ระดับปวช เเละต้องการทุนเรียนต่อใน ระดับปวส ขึ้นไปใน (สายวิชาชีพ) ในปีการศึกษา2567 สนใจสามารถส่ง Portfolio เเละประวัติส่วนตัวมาได้ที่

email : sy.electricsystem@gmail.com
หรือโทรสอบถามได้ที่ 095-356-3604