สินค้าราคาพร้อมติดตั้ง

ยี่ห้อสินค้า

แอร์ติดผนัง Mitsubishi Econo Air (MSY-GN)

ราคา : 17,000.00

ประเภท : ระบบเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Mitsubishi Mr.Slim

แอร์ติดผนัง Mitsubishi Super Inverter (MSY-GT)

ราคา : 23,500.00

ประเภท : ระบบเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Mitsubishi Mr.Slim

Carrier X-Inverter Plus

ราคา : 20,500.00

ประเภท : ระบบเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Carrier

Carrier Color Smart

ราคา : 23,500.00

ประเภท : ระบบเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Carrier

Carrier ION STRIKE

ราคา : 16,500.00

ประเภท : ระบบเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Carrier

Daikin Super Smile ll Inverter

ราคา : 19,500.00

ประเภท : ระบบเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Daikin

Midea Forest Series

ราคา : 13,500.00

ประเภท : ระบบเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Midea

Midea Aurora Series

ราคา : 12,500.00

ประเภท : ระบบเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Midea

Haier VNS-Series

ราคา : 14,500.00

ประเภท : ระบบเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Haier

Haier CTC-Series

ราคา : 13,500.00

ประเภท : ระบบเครื่องปรับอากาศ

ยี่ห้อ : Haier