พนักงานดีเด่น

นาย ศราวุธ ส่วยรัก

ผู้จัดการฝ่ายช่างเทคนิค

นาย วิทูร พลทวี

หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค

นาย ณัตพงษ์ แก้วทา

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 2

นาย ศิริโชค ปิ่นศรี

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 6

นาย กรกฎ เรืองฤทธิ์

หัวหน้าช่างเทคนิค ทีม 5