สินค้าราคาพร้อมติดตั้ง

ยี่ห้อสินค้า

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบเรียลไทม์ Hikvision

ราคา : 99,000.00

ประเภท : ระบบสมาร์ทโฮม (Smart Home)

ยี่ห้อ : Hikvision

ระบบตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับคัดกรองผู้ป่วย Hikvision

ราคา : 99,000.00

ประเภท : ระบบสมาร์ทโฮม (Smart Home)

ยี่ห้อ : Hikvision

เครื่องคัดกรองอุณหภูมิ Hikvision

ราคา : 37,500.00

ประเภท : ระบบสมาร์ทโฮม (Smart Home)

ยี่ห้อ : Hikvision

ระบบตรวจจับอุณหภูมิ แบบพกพา Hikvision

ราคา : 13,500.00

ประเภท : ระบบสมาร์ทโฮม (Smart Home)

ยี่ห้อ : Hikvision

เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด HIP รุ่น CMK3

ราคา : 3,800.00

ประเภท : ระบบสมาร์ทโฮม (Smart Home)

ยี่ห้อ : HIP