สินค้าราคาพร้อมติดตั้ง

ยี่ห้อสินค้า

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMIF75S

ราคา : 9,900.00

ประเภท : ระบบสแกนนิ้วมือ และ Access Control

ยี่ห้อ : HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMI817U

ราคา : 8,000.00

ประเภท : ระบบสแกนนิ้วมือ และ Access Control

ยี่ห้อ : HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CIF76S

ราคา : 8,900.00

ประเภท : ระบบสแกนนิ้วมือ และ Access Control

ยี่ห้อ : HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CI805U

ราคา : 6,900.00

ประเภท : ระบบสแกนนิ้วมือ และ Access Control

ยี่ห้อ : HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CMI681S

ราคา : 7,900.00

ประเภท : ระบบสแกนนิ้วมือ และ Access Control

ยี่ห้อ : HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CI691S

ราคา : 8,000.00

ประเภท : ระบบสแกนนิ้วมือ และ Access Control

ยี่ห้อ : HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP CI690S

ราคา : 8,500.00

ประเภท : ระบบสแกนนิ้วมือ และ Access Control

ยี่ห้อ : HIP