ผลงานของเรา

# สถานที่ รายละเอียด ปี
1 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2559 ดูรายละเอียด
2 อบต.ซับไม้แดง ย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2559 ดูรายละเอียด
3 สำนักงานที่ดินจังหวัด ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2559 ดูรายละเอียด
4 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2559 ดูรายละเอียด
5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2559 ดูรายละเอียด
6 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ติดตั้งเสาไฟถนน 2559 ดูรายละเอียด
7 โรงพยาบาลเขาค้อ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและบลานซ์เฟส 2560 ดูรายละเอียด
8 โครงการหมู่บ้านเพชรพฤกษา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า150หลัง 2560 ดูรายละเอียด
9 บริษัท TQM จำกัด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2560 ดูรายละเอียด
10 บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกัด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2560 ดูรายละเอียด
11 บริษัท SNN ลิสซิ่ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2560 ดูรายละเอียด
12 โรงพยาบาลหล่มสัก ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2560 ดูรายละเอียด
13 โรงพยาบาลหล่มสัก ติดตั้งระบบเคเบิ้ลดาวเทียม 2560 ดูรายละเอียด
14 โรงพยาบาลวังโป่ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2560 ดูรายละเอียด
15 สำนักงานที่ดินวิเชียรบุรี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 2560 ดูรายละเอียด
16 บริษัทเซ็นเตอร์ออโต้ลีส จำกัด ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2560 ดูรายละเอียด
17 หจก.เอสแอนด์พีไดแอ๊กกรุ๊ป ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2560 ดูรายละเอียด
18 หจก.คณิน อินเทลลิเจนท์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2560 ดูรายละเอียด
19 หจก.อุดรเมดิคอนซัพพลาย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2560 ดูรายละเอียด
20 สำนักงานปฎิรูปที่ดิน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 2560 ดูรายละเอียด
21 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ล้างเครื่องปรับอากาศรายปี 2560 ดูรายละเอียด
22 โรงพยาบาลเขาค้อ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 2560 ดูรายละเอียด
23 วัดผาซ่อนแก้ว ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2561 ดูรายละเอียด
24 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขามีนบุรี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2561 ดูรายละเอียด
25 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2561 ดูรายละเอียด
26 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาปทุมธานี ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2561 ดูรายละเอียด
27 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาภูเก็ต ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2561 ดูรายละเอียด
28 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาบ้านค่าย ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2561 ดูรายละเอียด
29 บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรายปี 2561 ดูรายละเอียด
30 ไนน์แทมลีนฟาร์ม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรายปี 2561 ดูรายละเอียด
31 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 105เครื่อง 2561 ดูรายละเอียด
32 บริษัท เรนโบว์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ติดตั้งประตูสแกนลายนิ้วมือ 2562 ดูรายละเอียด
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย internet, โทรศัพท์และแสงสว่าง 2562 ดูรายละเอียด
34 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาแม่ริม ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2562 ดูรายละเอียด
35 สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ ล้างเครื่องปรับอากาศ 2562 ดูรายละเอียด
36 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาอรัญประเทศ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2562 ดูรายละเอียด
37 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ แก้ไขระบบกล้องวงจรปิดแบบเดินสาย LAN 2562 ดูรายละเอียด
38 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขามุกดาหาร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า 2562 ดูรายละเอียด
39 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาแจ้งวัฒนะ ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2562 ดูรายละเอียด
40 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอชนแดน ซ่อม ล้าง และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2563 ดูรายละเอียด
41 เบทาโกร สาขาบึงสามพัน ติดตัั้งโคมไฟ 2563 ดูรายละเอียด
42 สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ,ระบบเครื่องปรับอากาศ,ระบบกล้องวงจรปิด 2563 ดูรายละเอียด
43 สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด 2563 ดูรายละเอียด
44 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาแจ้งวัฒนะ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 2563 ดูรายละเอียด
45 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขาขุขันธ์ ล้างเครื่องปรับอากาศ 2563 ดูรายละเอียด
46 ไดนาสตี้ไทล์ท้อป สาขากุมภวาปี ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 2563 ดูรายละเอียด
47 โรงพยาบาลวังโป่ง ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ 2563 ดูรายละเอียด
48 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ 2563 ดูรายละเอียด
49 แกรนด์โฮมมาร์ท สาขาบางบัวทอง ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ 2563 ดูรายละเอียด
50 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ล้างเครื่องปรับอากาศ 2563 ดูรายละเอียด
51 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบึงสามพัน ติดตั้งและแก้ไข Auto-Door 2563 ดูรายละเอียด
52 โรงแรม Livist ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบทีวีรวม (Master Antenna TeleVision) 2563 ดูรายละเอียด
53 ศูนย์วินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) สาขาเพชรบูรณ์ ผลงานการล้างเครื่องปรับอากาศ MRI 2563 ดูรายละเอียด
54 เบทาโกร ผลงานการติิดตั้งกล้องวงจรปิด 2563 ดูรายละเอียด
55 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จำกัด ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบอินเตอร์เน็ต 2564 ดูรายละเอียด
56 ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป สาขานครปฐม ผลงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประเภทเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง 60,000 BTU ขอขอบคุณ ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป สาขานครปฐม ที่เลือกใช้บริการจาก syelectricsystem 2564 ดูรายละเอียด
57 จังหวัดเพชรบุรี ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์ 2565 ดูรายละเอียด
58 จังหวัดสุพรรณบุรี งานติดตั้งโซล่าเซลล์โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 2565 ดูรายละเอียด
59 ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์ 100kw จังหวัดอำนาจเจริญ 2566 ดูรายละเอียด