ข่าวสาร

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน  
เอสวายใส่ใจและดูแลการให้บริการลูกค้า โดยมีกระบวนการตรวจคัดกรองโรคจากพนักงาน ด้วยชุดตรวจที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและมั่นใจว่าปลอดภัย