ข่าวสาร

คอร์สเรียนโซล่าเซลล์

คอร์สเรียนโซล่าเซลล์ มาแล้วตามคำเรียกร้องจัดให้ครบทุกภาค ความรู้เนื้อหาโซล่าเซลล์ครอบคลุม ครบจบทุกกระบวนการ สอนเน้นๆแบบหมดเปลือก ได้ลงมือปฎิบัติจริง
8 ธันวาคม 2566

โครงการเมล็ดพันธ์ เอสวาย

โครงการเมล็ดพันธ์ เอสวาย ได้มอบทุนการศึกษาส่งเรียนจนจบให้เเก่ นาย ธัชนนท์ วาจาดี เพื่อเป็นทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8 ธันวาคม 2566