โปรโมชั่น

มิสแกรนด์เพชรบูรณ์  บุกมาถึงเอสวายแล้ว

ฝ้ายนา สุทธิดา นิลผาย มิสแกรนด์จังหวัดเพชรบูรณ์ 2021 หลังจากทดลองใช้งานบริการจากเอสวาย ด้วยแอพพลิเคชั่น SY Connext แอพฯ แจ้งซ่อมหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ให้บริการครบเครื่อง เรื่อง "ง่านช่าง" ไม่ว่าจะเป็น 

  • งานเครื่องปรับอ่ากาศ ซ่อม/ล้าง/ติดตั้ง 
  • งานกล้องวงจรปิด ซ่อม/ติดตั้ง 
  • งานมอเตอร์ประตูอัตโนมัติ ซ่อม/ติดตั้ง
  • งานไฟฟ้า/โซล่าเซลล์ 
  • งานโครงสร้าง/ซ่อมแซม
  • งานแอร์รถยนต์
  • งานแม่บ้าน/คนสวน/สั่งแก๊ส/ซักรีด
  • ให้คำปรึกษา/ประเมินหน้างาน โดยวิศวกรมืออาชีพ

"ฝ้ายนา วางใจ เลือกใช้บริการจาก SY Connext ให้บริการ งานช่าง ครบเครื่องจริงๆ ค่ะ"  

SY Connext แอพฯ แจ้งซ่อมของคนเพชรบูรณ์ ให้บริการงานช่าง "ครบวงจร"