ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นายยุทธการ เก่งอนุรักษ์ กรรมการผู้จัดการและทีมงาน จัดอบรม ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 โดยอบรมทั้งภาคทฤษฎี โดยมีการทดสอบความรู้เบื้องต้น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ประมาทและเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้น

โดยในภาคปฏิบัติได้ให้นักศึกษาฝึกงานได้ทดลองปฏิบัติงานจริง เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการทำงานให้พร้อมเรียนรู้สู่โลกแห่งการทำงานจริง